Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019

  HỘI NGHỊ TẬP HUẤN: “ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

              Thực hiện Kế hoạch 07/KH-SGD&ĐT, ngày 13/02/2017 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về  Kế hoạch thực hiện chuyên đề : “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020”; ngày 29/3 vừa qua, tại trường Mầm non Võ  Lao, Phòng GD&ĐT Thanh Ba đã tổ chức hội nghị tập huấn: “ Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non” cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các trường mầm non trên địa bàn huyện.

             Hội nghị tập huấn được triển khai với 02 nội dung:  Bộ tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm và hoạt động trải nghiệm của trẻ mầm non. Tại lớp tập huấn, 72 cô giáo là cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của 27 trường mầm non trên địa bàn huyện đã được truyền đạt gồm 6 nội dung, 56 tiêu chí và 145 chỉ số áp dụng giúp các giáo viên xác định và hiểu rõ nội hàm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Hội nghị đã sôi nổi trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận nhóm nhằm  nâng cao năng lực thực hành áp dụng các môđun  ưu tiên phát triển chuyên môn cho giáo viên tại trường mầm non, đồng thời chỉ ra phương pháp giúp trẻ mau tiến bộ và thành công, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong trường mầm non.

   

             Về nội dung hoạt động trải nghiệm, các học viên được tham dự cách hướng dẫn trẻ trải nghiệm hoạt động nặn bánh trôi của lớp mẫu giáo 5 tuổi. Dưới sự hướng dẫn của các cô, các bé được nghe giảng về cách làm bột, làm bánh, nguyên liệu…và đặc biệt các bé được tự tay nặn bánh, trình bày, trang trí sản phẩm của mình. 

            Hoạt dộng trải nghiệm này có tác dụng tạo cơ hội cho trẻ học bằng nhiều cách khác nhau gồm cả hoạt động vui chơi, phản ánh được mức độ phát triển của từng cá nhân trẻ xây dựng dựa trên những gì trẻ đã biết và có thể làm.

             Sau hội nghị tập huấn tại huyện,  Phòng GD&ĐT chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch tập huấn và triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên được thực hiện bộ tiêu chí thực hành và xây dựng kế hoạch theo thời gian phù hợp với từng độ tuổi, từng vùng miền, nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trên địa bàn huyện./.


  Hồng Thanh- Phòng GD&ĐT Thanh Ba


  Thông tin đã đăng