Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019

  Phòng GD&ĐT Thanh Ba tổ chức hội thi giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp huyện năm học 2016 - 2017.

   

           Từ ngày 14/3/2017 đến  29/3/2017 Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Ba đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học cấp huyện năm học 2016 - 2017.  Hội thi cấp huyện năm học này có 58 thí sinh là giáo viên đang tham gia giảng dạy trong các trường Tiểu học trên địa bàn huyện.

           Thực hiện theo thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;  Các thầy cô giáo dự thi phải trải qua 3 phần thi, gồm các bài thi sáng kiến kinh nghiệm ; bài thi viết kiểm tra năng lực : Giáo viên dự thi thực hiện một bài thi về các kiến thức:  Lý luận chung,  chuyên môn nghiệp vụ (theo tài liệu TV1-CGD, Mô hình trường học mới VNEN và theo chương trình hiện hành) hiểu biết về kiến thức chuyên môn theo chuẩn đào tạo và nhiệm vụ được giao; những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo… Sau 02 bài thi này, thí sinh nào đạt số điểm quy định được tiếp tục tham gia phần thi giảng dạy.

            Qua 2 phần thi sáng kiến và kiểm tra năng lực, hội đồng thi đã chọn được 37 thầy cô giáo dự thi tiếp phần giảng dạy tại trường Tiểu học Ninh Dân và tiểu học thị trấn Thanh Ba.Mỗi giáo viên dự thi  giảng dạy được thực hành 02 tiết dạy bắt buộc trên lớp (do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm) thuộc cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành;

            Hội thi Giáo viên giỏi cấp Tiểu học được diễn ra nghiêm túc, khách quan, công tâm. Kết quả có 37 thí sinh tham dự đều được công nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong đó có 13 thầy cô đạt giải xuất sắc. Đặc biệt trường Tiểu học Thị trấn Thanh Ba có 2 cô giáo Nguyễn Thị Thúy Ngavà cô giáo Nguyễn Thi Sơn tham gia hội thi và cả 2 cô đều đạt xuất sắc.

            Hội thi chọn giáo viên giỏi cấp huyện bậcTiểu học  là một hoạt động chuyên môn quan trọng có ý nghĩa tích cực trong việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, là diễn đàn khuyến khích động viên các thầy cô giáo nhằm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu chuẩn nghề nghiệp của Bộ GD&ĐT ban hành; thúc đẩy phong trào dạy tốt- học tốt, đổi mới phương pháp dạy học, sự giao lưu, học hỏi trong các trường và giữa các trường trên địa bàn; Đồng thời hội thi cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên bậc Tiểu học  trong huyện, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục./.


  Đỗ Thị Minh Hậu- PGD&ĐT Thanh Ba


  Thông tin đã đăng