Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019

  Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ.

                Sáng 19/4/2017, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) năm 2016 tại huyện Thanh Ba. Đoàn công tác gồm 5 đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên của Vụ giáo dục Trung học, Tiểu học và Mầm non do đồng chí Tạ Ngọc Trí- Phó Vụ Trưởng Vụ giáo dục Tiểu học làm Trưởng đoàn. Về phía Sở GD&ĐT có đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Giám đốc Sở GD&ĐT  cùng 4 thành viên phụ trách các cấp bậc học. Thành  phần huyện Thanh Ba làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Đức chủ tịch UBND huyện, các thành viên Ban chỉ đạo PCGD, XMC cấp  huyện và xã, thị trấn.


   Đồng chí Tạ Ngọc Trí-  Phó Vụ Trưởng Vụ giáo dục tiểu học  phát biểu tại buổi làm việc.

  Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

  Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đến thăm và làm việc tại trường THCS Đồng Xuân huyện Thanh Ba.

  Đoàn công tác của Bộ giáo dục kiểm tra 2 nội dung đó là kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tại khu dân cư, các nhà trường. Sau khi kiểm tra hồ sơ tại huyện, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 4 trường, gồm mầm non Thái Ninh, Tiểu học Đồng Xuân, THCS Thái Ninh và THCS Đồng Xuân; 2 khu dân cư và 4 hộ dân của 2 xã Đồng Xuân và Thái Ninh, qua đó có cơ sở đánh giá, xem xét công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC đối với huyện Thanh Ba.

  Kết thúc buổi làm việc đồng chí Phó vụ Trưởng Vụ giáo dục tiểu học Tạ Ngọc Trí đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả PCGD, XMC nói riêng và kết quả toàn diện về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Thanh Ba đạt được trong thời gian qua. Đồng chí kết luận: Huyện Thanh Ba  đã tích cực thực hiện đúng quy trình PCGD, XMC.  Đối chiếu với các tiêu chuẩn của Nghị định số 20 của Chính phủ và Thông tư số 07 của Bộ GD&ĐT, huyện Thanh Ba có 100% các xã, trị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; có 27/27 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD,XMC Tiểu học mức độ 3,  27/27 xã, thị trấn trong toàn huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, trong đó có 12/27 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD, XMC mức độ 3. Đối với công tác xóa mù chữ, toàn huyện đạt chuẩn mức độ 2.

  Qua kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục của huyện, Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã đánh giá cao công tác PCGD, XMC của huyện, đồng thời đề nghịThanh Ba cần tiếp tục nỗ lực trong việc quy hoạch, huy động nguồn xã hội hóa tăng cường cơ sở vật chất, duy trì và nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn Quốc gia, tiếp tục nâng cao chất lượng trường học an toàn, quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống… cho học sinh . Đồng chí Tạ Ngọc Trí cũng đặc biệt nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng việc thực hiện đề án 2020/ĐA-BGD&ĐT về việc nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ cho học sinh.

              Thay mặt lãnh đạo UBND  huyện đồng chí  Nguyễn Văn Đức  tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác, đồng thời khẳng định UBND huyện đặc biệt quan tâm đến công tác Giáo dục nói chung và công tác PCGD, XMC nói riêng và nhấn mạnh có được những kết quả đó, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của Phòng GD&ĐT, của các nhà trường, còn có sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Bộ giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Qua lời phát biểu đồng chí cảm ơn đoàn công tác đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác PCGD,XMC của huyện. Trong thời gian tới, huyện sẽ có những giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để Thanh Ba tiếp tục thực hiện và giữ vững đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, nâng cao chất lượng PCGD bậc THCS vào những năm tiếp theo góp phần tạo nền tảng vững chắc, tiền đề quan trọng cho việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện. 


  Minh Hậu- PGD&ĐT


  Thông tin đã đăng