Chủ nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2019

  PHÒNG GD&ĐT THANH BA CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH NĂM 2017

                  Thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác bảo hiểm y tế học sinh ( BHYTHS), năm học 2016-2017, Phòng GD&ĐT Thanh Ba đã chỉ đạo sát sao công tác BHYTHS và đạt được kết quả đáng khích lệ.

           Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh Phú Thọ, Sở GD&ĐT, BHXH tỉnh, các văn bản của Huyện ủy, UBND huyện Thanh Ba, Phòng GD&ĐT Thanh Ba đã phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện Thanh Ba trong việc chỉ đạo sát sao, đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác BHYT cho học sinh Tiểu học, THCS, phân công một chuyên viên chuyên trách về công tác BHYT trường học, tổng hợp kết quả tham gia BHYT các đơn vị theo định kỳ. Tích cực chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS tập trung tuyên truyền Luật BHTY, Kế hoạch số 2755/KH-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc triển khai thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015 - 2020; Thông tri số 02-TT/HU của Huyện ủy Thanh Ba ngày 10/6/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Công văn số 2035/SGD&ĐT ngày 6/12/2016 của Sở GD&ĐT về tăng cường triển khai thực hiện HBTT cho học sinh sinh viên…

   Tính riêng năm học 2016-2017, Phòng GD&ĐT đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác BHYT HS. Có  49/49 trường Tiểu học và THCS đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể ở địa phương làm tốt công tác tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh về ý nghĩa, chính sách, pháp luật BHYT, vai trò của  BHYT đối với đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho mọi người và vì mọi người. Tính đến thời điểm hiện tại toàn huyện có tổng số 14433 học sinh tham gia BHYT trên tổng số 14493 học sinh toàn huyện, đạt tỷ lệ 99,6% (tăng 273 học  sinh tham gia, tăng 1.9% so với năm 2016). Với tỷ lệ trên, GD&ĐT Thanh Ba đứng thứ 3/13 huyện trong toàn tỉnh Phú Thọ về tham gia BHYT cho HS.

    Đặc biệt các nhà trường đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, trong năm học toàn huyện có 5 đơn vị tập thể, 52 cán bộ, giáo viên đã mua 65 thẻ BHYT tặng cho người thân, HS có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như đơn vị: MN Đỗ Xuyên; TH Đại An; THCS Vân Lĩnh.

   Hiện nay trên địa bàn huyện Thanh Ba còn 60 học sinh chưa tham gia mua thẻ BHYT (chủ yếu thuộc 02 trường: Tiểu học và THCS Đỗ Xuyên), Phòng GD&ĐT tiếp tục phối hợp với BHXH huyện, chỉ đạo các nhà trường tích cực phối hợp tuyên truyền vận động thực hiện đạt kết quả 100% số học sinh Tiểu học, THCS tham gia BHYT trong năm 2017 và những năm tiếp theo.


  Hồng Nhung- Phòng GD&ĐT Thanh Ba


  Thông tin đã đăng