Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019

  SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON TẠI THANH BA

             Ngày 14,15/8/2017 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thanh Ba, Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ chức Hội nghị tập huấn: Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT”

  Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tạ Thị Tuyết Lan - Trưởng phòng GDMN - Sở GD&ĐT Phú Thọ, các đồng chí là chuyên viên Sở GD&ĐT, báo cáo viên cốt cán - giảng viên lớp tập huấn; các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên phụ trách cấp học Mầm non huyện Thanh Ba.

                 (Đồng chí Trần Thị Chính - Chuyên viên Sở GD&ĐT Phú Thọ hướng dẫn tại lớp tập huấn)

           Tại hội nghị tập huấn, 105 học viên gồm 70 cán bộ quản lý, 35 giáo viên cốt cán thuộc 27 trường mầm non trong huyện đã được các giảng viên truyền đạt nội dung: “Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐTvà một số nội dung khác liên quan đến công tác chuyên môn trong trường mầm non năm học 2017-2018.

              Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, cán bộ quản lý và giáo viên đã nắm bắt được những kiến thức bổ ích, thiết thực, những nội dung cơ bản về thực hiện chương trình GDMN với 81 nội dung sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 28 về các nội dung: chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, số lượng bữa ăn cho trẻ; các hoạt động giáo dục nhà trẻ, lớp mẫu giáo...Ngoài ra, hội nghị còn được nghe giảng viên triển khai một số nội dung khác như: thay đổi trong đánh giá về biểu đồ tăng trưởng; đánh giá sự phát triển của trẻ theo giai đoạn; lập kế hoạch giáo dục; nội dung lấy trẻ làm trung tâm trong hoạt động học của mẫu giáo…

           Các giảng viên và học viên đã tích cực tương tác, sôi nổi trao đổi ý kiến, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hay, những việc làm hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời các học viên cũng thẳng thắn trao đổi, rút kinh nghiệm những hạn chế thiếu sót trong thực hiện các nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học qua trên địa bàn huyện và đề ra giải pháp để thực hiện nâng cao chất lượng năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo.

            Năm học 2017 - 2018 là năm học đầu tiên cấp học Mầm non thực hiện chương trình GDMN mới được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 28. Kết thúc hai ngày tập huấn, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo 27 trường Mầm non xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung tập huấn đến 100% cán bộ, giáo viên trong toàn huyện về các nội dung đổi mới và hoàn thành tập huấn tại các đơn vị trong tháng 8 năm 2017 nhằm kịp thời nắm bắt và triển khai có hiệu quả các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ để chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho năm học mới 2017 -2018.


  Hồng Nhung- Phòng GD&ĐT Thanh Ba


  Thông tin đã đăng