Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019

  Phòng GD&ĐT Thanh Ba tham dự Hội nghị trực tuyến do Sở GD&ĐT tổ chức triển khai khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

              Sáng ngày 22/09/2017, tại phòng họp số 1 UBND huyện. Phòng GD&ĐT Thanh Ba tham dự Hội nghị trực tuyến do Sở GD&ĐT tổ chức triển khai khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

   Đại biểu tham dự hội nghị gồm Trưởng phòng giáo dục, 76 hiệu trưởng trường MN,TH,THCS và hiệu trưởng 2 trường Phổ thông trung học, trung tâm GDTX-GDNN của huyện.

  Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tường- TUV- Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu ý kiến khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnhvà của Ngành về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tổ chức ký cam kết giữa Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với Chủ tịch Công đoàn ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị giáo dục trong toàn tỉnhTổ chức thực hiện nghiêm túc các chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm được quy định trong các văn bản của Trung ương, của tỉnh Phú Thọ, Bộ GD&ĐT và của Sở GD&ĐT.Căn cứ vào các chuyên đề hàng năm, Kế hoạch triển khai khâu đột phá của Ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ là:Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục đất Tổ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

  Hội nghị được nghe 2 bản dự thảo Kế hoạch  của Sở GD&ĐT về triển khai khâu đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do đồng chí Đặng Minh Tiến- Chủ tịch công đoàn GD tỉnh trình bày và dự thảo quy định tiêu chí đánh giá về nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo nhằm xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục đất Tổ tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân” do đồng chí Nguyễn Văn Biết- Trưởng phòng tổ chức Cán bộ Sở GD&ĐT trình bày.

  Sau đó tại 13 điểm cầu của các huyện ,thị, thành trong toàn tỉnh đã sôi nổi đóng góp ý kiến thảo luận, bổ sung ý kiến cho 2 bản dự thảo đều thể hiện rõ quan điểm nhất trí cao với kế hoạch của Sở GD&ĐT đồng thời cụ thể hóa nội dung, việc làm cụ thể, rõ nét, thiết thực thể hiện sự chuyển biến đột phá trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtheo đơn vị mình.      Kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Minh Tường- TUV- Giám đốc Sở GD&ĐTnhấn mạnh: Các tập thể, cá nhân cần cụ thể hóa sự chuyển biến đột phá trong việc làm thiết thực, đảm bảo phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và vị trí việc làm của mỗi cá nhân.

     Kết thúc hội nghị trưởng phòng GD&ĐT cùng  hiệu trưởng 2 trường Phổ thông trung học, trung tâm GDTX-GDNN  huyện Thanh Ba đã kí cam kết với Giám đốc Sở GD&ĐT;  76/76 hiệu trưởng trường MN,TH,THCS kí cam kết với trưởng phòng GD&ĐT thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

   

  Đồng chí Hà Hồng Quang- HT trường THCS2 TT Thanh Ba ký cam kết với Trưởng phòng GD&ĐT Thanh Ba


  Minh Hậu- PGD&ĐT Thanh Ba


  Thông tin đã đăng