Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019

  THANH BA ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG VÀ BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP TỈNH PHÚ THỌ

                  Ngày 10/11/2017, Đoàn công tác của Trung Ương và Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XDXHHT) tỉnh Phú Thọ đã về kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện Đề án: “ Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 -2020” trên địa bàn huyện Thanh Ba,tỉnh Phú Thọ.

            Đoàn công tác của Trung Ương do bà Phạm Thị Hòe – Phó Chủ tịch Trung ương  Hội khuyến học Việt Nam làm trưởng đoàn; cùng đi có ông Phạm Sỹ Bính – Phó vụ trưởng vụ Giáo dục thường xuyên-  Bộ GD&ĐT, ông Hoàng Nam Nhất – Phó vụ trưởng vụ GD&ĐT, dạy nghề - Ban tuyên giáoTrung ương và các thành viên đoàn thuộc Trung Ương hội Khuyến học Việt Nam và chuyên viên vụ giáo dục thường xuyên – Bộ GD&ĐT. Về phía Ban chỉ đạo XDXHHT tỉnh Phú Thọ có ông Nguyễn Xuân Khải – PGĐ sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, bà Tạ Thị Ngữ - Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh cùng các thành viên là Lãnh đạo  Phòng Đào tạo bồi dưỡng sở - GD&ĐT.

             Buổi làm việc diễn ra tại xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba, đoàn đã nghe UBND huyệnThanh Ba, UBND xã Vân Lĩnh báo cáo kết quả sau 5 năm thực hiện Đề án: “ xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2027” trên địa bàn huyện.

            Sau 5 năm thực hiện  Quyết định 89/QĐ-TTg, ngày 0/01/2013 của Thủ tướng chính phủ và Quyết định 281/QĐ – TTg, ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về  :” Phê duyệt Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020”,  huyện Thanh Ba đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân được nâng cao, nhận thấy rõ vai trò,vị trí, khẳng định tầm quan trọng của công tác xây dựng XHHT và học tập suốt đời đối với mọi người, mọi tầng lớp nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới.

              Đến nay, Thanh Ba đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, xóa mù chữ đạt chuẩn mức độ 2. Toàn huyện có 14.490 hộ gia đình được công nhận gia đình học tập, 54 dòng họ học tập, 213 khu dân cư được công nhận cộng đồng học tập, 88 đơn vị được công nhận đơn vị học tập. Có 2.254/2.254 cán bộ công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã được tham gia chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu,vị trí việc làm đạt tỷ lệ 100% . Có 69,9% cán bộ công chức,viên chức có trình độ ngoại ngữ  B, 24,3% cán bộ công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ  C, 100% công chức cấp huyện, cấp xã, 100% người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã đều đạt chuẩn quy định. Đối với lao động nông thôn có 54,8% người lao động được cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao khoa học công nghệ sản xuất. Các trung tâm học tập cộng đồng ngày càng phát huy hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

            Kết thúc buổi làm việc bà Phạm Thị Hòe đã đánh giá cao sự vào cuộc của các ủy Đảng từ huyện đến cơ sở cũng như kết quả đạt được của huyện Thanh Ba, của xã Vân Lĩnh trong việc triển khai và thực hiện Đề án của, đồng thời biểu dương Thanh Ba đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cho việc học tập từ xa theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hỗ trợ người học nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời./.


  Hồng Thanh- P.trưởng phòng GD&ĐT


  Thông tin đã đăng