Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH BA TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN RÀ SOÁT, SẮP SẾP LẠI MẠNG LƯỚI, QUY MÔ TRƯỜNG LỚP VÀ BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC; RÀ SOÁT THỰC TRẠNG, NHU CẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT.

                Sáng ngày 15/1/2018, tại phòng họp số 1 UBND huyện, Phòng GD&ĐT Thanh Ba tổ chức  Hội nghị hướng dẫn triển khai về rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, biên chế đội ngũ.

  Đại biểu tham dự hội nghị gồm Trưởng phòng Tài nguyên môi trường; Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên  Phòng Giáo dục, toàn thể 76 hiệu trưởng trường MN,TH,THCS của huyện.

  Tại hội nghị, đồng chí Hà Trường Sơn- Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo phát biểu ý kiến khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí nhấn mạnh: Thực hiện Kế hoạch số 16/SGD&ĐT-KHTC ngày 03/01/2018 của Sở GD&ĐT về việc rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học công tác dồn ghép các điểm trường lẻ của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; Kế hoạch số 02/KH-SGD&ĐT, ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Sở GD&ĐT về việc rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, quy mô lớp, học sinh, biên chế, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên;  Để công tác rà soát, thống kê đảm bảo khoa học, chính xác và đúng yêu cầu đặt ra, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường nghiên cứu kỹ tài liệu, có ý kiến trao đổi thảo luận tại hội nghị, đồng thời các nhà trường triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu .

   Đồng chí Hà Trường Sơn- Trưởng phòng Phòng GD&ĐT phát biểu ý kiến khai mạc và chỉ đạo hội nghị

  Tại hội nghị, đồng chí Khuất Văn Nghĩa- Trưởng phòng Tài nguyên môi trường phát biểu ý kiến hướng dẫn các nhà trường hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp quyền sử dụng đất theo đúng trình tự đặc biệt đối với các trường có sự biến động về đất đai.

  Trong một buổi sáng làm việc với tinh thần khẩn trương, tích cực và cởi mở Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Hiệu trưởng 76 trường MN,TH,THCS trong toàn huyện đã nhất trí cao và quyết tâm thực hiện việc rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, quy mô lớp, học sinh, biên chế, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đúng yêu cầu theo kế hoạch./.

   

   

                  Các đại biểu tham dự hội nghị


  Minh Hậu- PGD&ĐT Thanh Ba


  Thông tin đã đăng