Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019

  Phòng GD&ĐT Thanh Ba tổ chức ký giao ước thi đua năm học 2018 - 2019

                Ngày 09/10/2018, tại phòng họp số 1 UBND huyện, Phòng GD&ĐT Thanh Batổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm học 2018 – 2019.

  Đại biểu tham dự hội nghị gồm toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng giáo dục, 75 hiệu trưởng trường MN,TH,TH+THCS,THCS trong toàn huyện.

  Tại hội nghị, đồng chí Hà Trường Sơn- Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu ý kiến khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí nhấn mạnh: Để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên trong việc chấp hành các Chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng, đủ các quy định của ngành góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2018 - 2019;  Phòng GD&ĐT phát động thi đua, tổ chức ký giao ước thi đua với Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, TH+THCS và THCS trên địa bàn huyện nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu thi đua đề ra.

   

  Đồng chí Hà Trường Sơn- HUV- Trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu khai mạc tại hội nghị

  Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Minh Phương- Phó trưởng phòng GD&ĐT trình bày Kế hoạch Phát động phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học  năm học 2018 – 2019 với 4 nội dung thi đua cùng các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể cho các tập thể, cá nhân đó là: Các nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trong toàn huyện tiếp tục thực hiện triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  gắn với các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo’’,  phong trào thi đua“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" vào các hoạt động thường xuyên trong các cơ sở giáo dục.

   Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Minh Phương  trình bày toàn văn bản giao ước thi đua gồm 4 nội dung với 9 tiêu chí cụ thể.

  Do trước hội nghị Phòng GD&ĐT đã gửi tới các nhà trường bản dự thảo giao ước thi đua và  nhận dược 100% ý kiến đồng thuận từ các nhà trường về nội dung và các tiêu chí vì vậy sau khi nghe bản giao ước lần lượt 75/75 đồng chí hiệu trưởng các nhà trường Mầm non, Tiểu học, TH+THCS và THCS trong toàn huyện đã kí cam kết thực hiện trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Phòng giáo dục và toàn thể các đồng chí dự hội nghị.

   

  Đ/c Đặng Thanh Hồng- HT trường THCS Vân Lĩnh ; Đ/c Nguyễn Thị Thu Ngân- HT trường THCS Thị trấn Thanh Ba 1 và đ/c Hà Hồng Quang- HT trường THCS 2 TT Thanh Ba cùng thực hiện ký cam kết.

   Kết luận tại hội nghị đồng chí Hà Trường Sơn- Trưởng phòng GD&ĐT nhấn mạnh: Các tập thể, cá nhân cần cụ thể hóa các chỉ tiêu phấn đấu của mình trong việc làm thiết thực, đảm bảo phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và vị trí việc làm của mỗi cá nhân. Đồng chí cũng nhắc nhở và động viên mỗi tập thể cá nhân cần nêu cao tinh thần trách nhiêm, chủ động và sáng tạo trong công tác, có những mục tiêu có thể là một thách thức không nhỏ song nếu có sự đồng thuận nhất trí cao, sự quyết tâm nỗ lực từ mỗi cá nhân, tập thể chắc chắn toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Ba sẽ gặt hái thành công trong năm học 2018-2019 và những năm học tiếp theo.


  Minh Hậu- PGD&ĐT Thanh Ba


  Thông tin đã đăng