Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH BA LONG TRỌNG TỔ CHỨC LÀM ĐIỂM LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 2018 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN

                    Thực hiện văn bản số 1152/SGD&ĐT-VP, ngày 19/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018;Căn cứ Kế hoạch số 417/KH-PGD&ĐT ngày 05/10/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Ba về Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.  Sáng ngày 05 tháng 11 năm 2018, tại trường Tiểu học Thị trấn Thanh Ba, Phòng GD&ĐT long trọng tổ chức làm điểm buổi Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 gắn với buổi chào cờ đầu tuần thật ý nghĩa .

    Đến dự và chỉ đạo tại buổi lễ có  Đồng chí Lê Xuân Hải- Phó Giám đốc Công an huyện Thanh Ba; đồng chí Nguyễn Thị Hòa Bình- Phó trưởng phòng tư pháp huyện. Tham dự buổi lễ còn có đầy đủ các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT,  Đại diện Ban giám hiệu 75 trường Mầm non, Tiểu học  và THCS trên địa bàn toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và  717 học sinh trường tiểu học TT Thanh Ba. Cùng với trường tiểu học TT Thanh Ba ,74  trường Mầm non, Tiểu học và THCS đều tiến hành tổ chức phát động, tuyên truyền đến toàn bộ học sinh; đoàn viên thanh niên, cán bộ quản lý, giáo viên trong các nhà trường.

  Ảnh: Nghi lễ chào cờ tại  Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 - trường TH Thị trấn Thanh Ba

  Phát biểu khai mạc tại lễ phát động đồng chí Lương Thị Hồng Thanh- Phó trưởng Phòng GD&ĐT nhấn mạnh: Phòng GD&ĐT chọn trường tiểu học thị trấn làm điểm Tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với mục đích: Nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân;Thông qua các hoạt động tổ chức ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục; chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học, cán bộ quản lý trong ngành giáo dục; Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người học trong ngành giáo dục trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời đồng chí cũng giao 03 nhiệm vụ cụ thể cho các nhà trường:

  Một là: Rà soát VBQPPL trong lĩnh vực giáo dục nhằm phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không phù hợp với thực tế, không đáp ứng với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để kịp thời đề nghị ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế.

  Hai là: Quán triệt, truyền thông, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới về giáo dục và đào tạo như: Chỉ thị năm học 2018-2019 của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, UBND huyện, các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học theo từng cấp học…; tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thực hiện các biện pháp phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, nhà giáo, người học, phụ huynh học sinh trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

  Ba là: Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý của người học, nhà giáo, CBQL, người lao động trong ngành.

  Ảnh: Đồng chí Lương Thị Hồng Thanh- Phó trưởng Phòng GD&ĐT phát biểu tại buổi Lễ.

  Tại buổi lễ đồng chí Đào Trung Kiên- Cán bộ Phòng GD&ĐT đã  Tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách quy định mới về GD&ĐT. Triển khai nội dung mới của Luật giáo dục, Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em quyền trẻ em với Chủ đề“Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

  Với ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc thực hiện và chấp hành pháp luật, các nhà trường căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể của đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 từ nay đến hết ngày 12/11/2018 bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; tạo điều kiện để CB,VC,HS tham gia đầy đủ, nghiêm túc.

  Ảnh: Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của trưởng TH Thị trấn trong buổi lễ  

   


  Minh Hậu- PGD&ĐT Thanh Ba


  Thông tin đã đăng