Chủ nhật, ngày 18 tháng 8 năm 2019

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH BA TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TRƯỜNG HỌC

               Xác định vai trò to lớn và ý nghĩ thiết thực của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, trong thời gian qua, phòng GD&ĐT Thanh Ba  đã triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật(PBGDPL) bằng nhiều hình thức để từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này trong  các cấp học mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.

  Nghi lễ chào cờ tại Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018 tại trường tiểu học Thị trấn Thanh Ba.

   Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Phú Thọ, Phòng GD&ĐT đã tham mưu UBND huyện cụ thể hóa thành các văn bản và chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn và các nhà trường thực hiện. Cụ thể tham mưu UBND huyện ban hành  Kế hoạch số 1067/KH-UBND ngày 15/9/2016 của UBND huyện Thanh Ba về: “Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng huyện Thanh Ba, giai đoạn 2015-2020”;  Kế hoạch số 480/KH-UBND, ngày 7/9/2018 của UBND huyện: “Triển khai Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020” và Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” trên địa bàn huyện Thanh Ba... Cùng với đó, phòng Giáo dục ban hành các văn bản về tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, thực hiện an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, tuyên truyền luật an ninh mạng, ... nhằm góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách, rèn luyện hành vi ứng xử cho thế hệ trẻ ngay từ trên ghế nhà trường tạo nếp sống, hành động “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Đầu các năm học, Phòng giáo dục đều tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua với 75/75 đơn vị trường học thuộc quản lý của Phòng Giáo dụctrong đó có nội dung cam kếtthực hiện không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ; không vi phạm các chính sách pháp luật; 100%  cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của các nhà trường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống ma tuý, phòng chống tệ nạn xã hội...

  Bên cạnh việc ban hành văn bản, tổ chức ký cam kết, Phòng GD&ĐT đã triển khai hướng dẫn 75/75 đơn vị trường học lựa chọn nội dung phù hợp với từng cấp học, đối tượng học sinh và phù hợp tình hình địa phương để tuyên truyền phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm.

  Đặc biệt từ ba năm học trở lại đây, công tác PBGDPL đã trở thành nề nếp thường xuyên trong các nhà trường trên địa bàn huyện. Trong ba năm qua có hơn 4.000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và hơn 30.000 lượt học sinhđược tuyên truyền học tập nội dung PBGDPL dưới các hình thức lồng ghép thông qua các giờ học chính khóa, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, các cuộc thi tìm hiểu, sân khấu hóa... Chính vì vậy trong các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện không có giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật, có 48/48 trường học Tiểu học và THCS thực hiện cổng trường an toàn giao thông. Giáo viêncác nhà trường được nâng cao năng lực, kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên mạng đảm bảo đúng quy định, lành mạnh, hữu ích, giảm thiểu tác hại của thông tin độc hại, sai trái trên môi trường mạng đối với học sinh. Đặc biệt trong nhiều cuộc thi có nội dung liên quan đến pháp luật đã được cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường tích cực hưởng ứng. Trong cuộcthi: “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  chí Minh năm 2018” đã có hàng ngàn giáo viên và học sinh tích cực tham gia; cụ thể trong vòng thi trắc nghiệm có 4539/5751  học sinh tham gia, tỷ lệ 79 %, có 559/584 giáo viên tham gia, tỷ lệ 95,7 %, toàn huyện có 4 học sinh và 4 giáo viên được tham gia vòng thi tự luận. Trong cuộc thi viết về: “ Tấm gương điển hình trong phòng chống bạo lực gia đình” có 429 bài dự thi của cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường tham gia, Phòng Giáo dục lựa chọn 76 bài gửi về : “Tạp chí gia đình và trẻ em”. Trong cuộc thi: “Tìm hiểu về  Biên giới và bộ đội biên phòng” có 75/75 cán bộ giáo viên tham gia với tổng số 197 bài dự thi.Việc tích cực tham gia các cuộc thi, các bài tìm hiểu nói chung và các cuộc thi có nội dung liên quan đến PBGDPL nói riêngbước đầu đã có sức lan tỏa góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các học sinh trên địa bàn huyện.

   

  Các đội thi Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quốc của trường THCS Đồng Xuân tại giao lưu tìm hiểu về biển đảo Việt Nam năm 2018

            Đặc biệt năm học 2018-2019,  Phòng GD&ĐT phối hợp với các cơ quan Tư pháp  tổ chức điểm các hội thi, các bài tìm hiểu, các buổi tuyên truyền điểm về nội dung PBGDPL.  Trong tháng 10/2018, Phòng GD&ĐT  phối hợp Phòng Văn hóa huyện, Trung tâm Công nghệ  thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và truyền thông tổ chức giao lưu tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam tại trường THCS Đồng Xuân, trong buổi giao lưu hơn 340 học sinh nhà trường được tìm hiểu sâu về Công ước quốc tế về môi trường biển, Luật biên giới quốc gia, Công ước Liên hiệp quốcvề Luật biển năm 1982, Luật biển Việt Nam năm 2012, sách trắng chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường sa và Hoàng Sa… Đầu tháng 11/2018, phối hợp Công an, phòng Tư pháp huyện tổ chức Ngày Pháp luật, chọn điểm chỉ đạo tại trường Tiểu học thị trấn với hơn 500 học sinh nhà trường và đại diện lãnh đạo Công an huyện, Phòng tư pháp huyện và 75 cán bộ quản lý của 3 cấp học tham gia... Qua đó, ý thức pháp luật của cán bộ, nhà giáo, người lao động, người học từng bước được nâng lên góp phần quan trọng vào việc ổn định môi trường giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với thế hệ trẻ.

   

            Mặc dù công tác PBGDPL có nhiều cố gắng, song một hạn chế trên địa bàn huyện Thanh Ba một số nhà trường chưa chủ động, linh hoạt trong xây dựng mô hình, phương pháp, cách làm phù hợp với điều kiện thực tế; ở một số nhà trường giáo viên dạy môn Giáo dục công dân chưa được đào tạo đúng chuyên ngành, các nội dung lồng ghép, tích hợp còn khô khan, nặng về lý thuyết, ít có khả năng vận dụng thực tiễn.

  Để công tác  phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo, trong thời gian tới Phòng GD&ĐT Thanh Ba tiếp tục chỉ đạo các nhà trường thực hiện có hiệu quả nội dung PBGDPL,bám sát các nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục, gắn với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đồng thời chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với cán bộ, giáo viên, học sinh. Cụ thể: Đối với giáo dục mầm non: đưa một số nội dung pháp luật đơn giản về giao thông, về gia đình, về môi trường, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm… vào các trò chơi ở lứa tuổi mẫu giáo nhằm hình thành một số yếu tố tâm lý ban đầu mang tính luật, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em vào học lớp 1; Đối với giáo dục phổ thông: nâng cao chất lượng dạy và học môn học đạo đức, môn học giáo dục công dân theo hướng cung cấp các kiến thức, rèn luyện các kỹ năng thực hiện các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của học sinh. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội. Đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành, tập trung vào các nội dung cơ bản như pháp luật về giáo dục; về phòng chống tham nhũng; về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về thực hiện dân chủ ở cơ sở; về hội nhập quốc tế và các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn...

   

  Hoạt động giáo dục kỹ năng sống: “Bé tham gia giao thông” của trường mầm non Chí Tiên

             Chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng nhận thức đúng vềvị trí, vai trò của công tác PBGDPL trongnhà trường, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao năng lực vận dụng pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Cùng với đó cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa PBGDPL với giáo dục đạo đức, xây dựng môi trường văn hoá và kịp thời phát hiện để có biện pháp ngăn ngừa, phòng, chống hành vi biểu hiện vi phạm pháp luật trong giáo viên và học sinh.Tiếp tục rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân trong các nhà trường. Chỉ đạo đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; tăng cường nội dung PBGDPL trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Hàng năm tổ chức có hiệu qủa“Ngày pháp luật” và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.Tăng cường sự phối hợp giữa  Phòng GD&ĐT với  các cơ quan Tư pháp  và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai công tác PBGDPL trong các nhà trường trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT ngày 17/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc:” Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành giáo dục”./.


  Lương Thị Hồng Thanh - Phòng GD&ĐT Thanh Ba


  Thông tin đã đăng