Chủ nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2019

  THANH BA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

                Ngày 23 tháng 01 năm 2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, UBND huyện Thanh Ba tổ chức hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 – 2019.

             Ông: Phạm Tiến Đạt - Phó bí thư thường trực huyện ủy phát biểu.

            Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Phạm Tiến Đạt - Phó bí thư thường trực huyện ủy; ông Nguyễn Kim Hải - Phó chủ tịch UBND huyện. Tham dự hội nghị sơ kết còn có các đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện;  75 cán bộ quản lý các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện.

           Ông: Nguyễn Kim Hải - Phó chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

         Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018 – 2019, nghe 5 ý kiến phát biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, tập trung vào các nội dung xây dựng trường học đạt chuẩn  quốc gia, công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ, công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi…

           Ông: Hoàng Minh Phương - Phó trưởng phòng GD&ĐT trình bày báo cáo sơ kết học kì I và phương hướng, nhiệm vụ học kì II trước hội nghị 

         Bà: Lương Thị Hồng Thanh - Phó trưởng phòng GD&ĐT điều hành phần thảo luận

           Đến hết học kỳ I, năm học 2018 – 2019 ngành GD&ĐT huyện Thanh Ba đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra. Quy mô, mạng lưới trường lớp tiếp tục được củng cố và phát triển, toàn huyện có 75 trường trực thuộc Phòng Giáo dục với tổng số 772 lớp và nhóm trẻ, 23.277 học sinh, so với cùng kỳ năm học trước giảm 01 trường, tăng 14 lớp, tăng 803 học sinh. Công tác quản lý giáo dục được chú trọng theo hướng tăng cường phân cấp, tạo điều kiện để cơ sở giáo dục tự chủ và chịu trách nhiệm xã hội. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống được quan tâm chỉ đạo sâu sát hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được triển khai tích cực, trong học kỳ I có 10 trường học được công nhận trường đạtchuẩn quốc gia, nâng tổng số trường học đạt chuẩn quốc gia lên 59/75 trường, đạt tỷ lệ 79%, Thanh Ba là một trong những đơn vị dẫn đầu về công tác xây dựng trường chuẩn.

         Ông: Hà Trường Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT tổng hợp các ý kiến thảo luận.

         Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư huyện ủy Phạm Tiến Đạt ghi nhận và biểu dương những thành tích ngành giáo dục đạt được trong học kỳ I và chỉ ra những hạn chế mà ngành giáo dục cần khắc phục. Đồng thời đồng chí đề nghị ngành GD& cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các định hướng và nhiệm vụ chủ yếu của ngành về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng chí cũng đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục tìm ra giải pháp sắp xếp lại quy mô, mạng lưới trường lớp, quy hoạch quỹ đất, tăng cường cơ sở vật chất, cơ cấu đội ngũ...; tăng cường công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về thực hiện nhiệm vụ Giáo dục; chủ động xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy và Đề án của UBND huyện về phát triển Giáo dục giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

  Bà: Tô Bích Thủy - Hiệu trưởng trường TH Khải Xuân phát biểu.

  Ông: Hoàng Viết Giám - Hiệu trưởng trường THCS Sơn Cương phát biểu.


  Phạm Thị Bích Thủy - Phòng GD&ĐT Thanh Ba


  Thông tin đã đăng