Chủ nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2019

  PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO “TIẾT KIỆM NUÔI LỢN NHỰA”

              Nhằm khuyến khích phong trào “Tiết kiệm” trong trường học, vừa qua, Phòng GD&ĐT Thanh Ba đã phát động và triển khai đến các trường trên địa bàn huyện thực hiện phong trào “Tiết kiệm nuôi lợn nhựa khuyến học” năm 2019.

              Phòng Giáo dục đã ban hành văn bản số 505/PGD ngày 25/12/2018, triển khai tới 75/75 đơn vị trường học thực hiện. Thực hiện văn bản chỉ đạo, các nhà trường tích cực tuyên truyền tới toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh ý nghĩa của việc “Tiết kiệm”; đồng thời phối hợp với Hội khuyến học các xã, thị trấn phát động phong trào “Tiết kiệm nuôi lợn nhựa khuyến học” năm 2019.

              Trong thời gian phát động phong trào, đã thu hút được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh các nhà trường. Các đơn vị đã thực hiện hoàn thành chương trình phát động trong tháng 01 năm 2019 với nhiều hình thức khác nhau như phối hợp với Hội khuyến học xã tặng lợn giống cho các em học sinh, hoặc phát động tuyên truyền tới phụ huynh học sinh tự mua lợn nuôi ở nhà. Tiêu biểu như Chủ tịch Hội khuyến xã Vân Lĩnh đã tặng 436 lợn nhựa giống cho các em học sinh, với trị giá bằng tiền hơn 3 triệu đồng.

   ( Ông Đỗ Văn Tuất - Chủ tịch Hội khuyến học xã Vân Lĩnh cùng các đồng chí Lãnh đạo Hội Khuyến học huyện Thanh Ba trao lợn nhựa cho học sinh trong ngày hội mổ lợn nhựa)

  Kết thúc đợt phát động trên địa bàn huyện có 75/75 đơn vị trường học phát động phong trào, có 14.428/15.938 em học sinh tham gia nuôi lợn nhựa. Có nhiều đơn vị đã tuyên truyền phát động 100% học sinh tham gia, tiêu biểu như Tiểu học Ninh Dân, Thị trấn, Vân Lĩnh, THCS Khải Xuân, Ninh Dân...vv  

               Đến khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 hàng năm các nhà trường tổ chức ngày hội mổ lợn nhựa. Số tiền tiết kiệm sẽ được học sinh ủng hộ một phần nhỏ để giúp đỡ các bạn trong trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...nhằm tiếp sức học sinh đến trường, phần tiền còn lại hướng dẫn học sinh gửi lại số tiền tiết kiệm cho gia đình đảm bảo an toàn, sử dụng số tiền tiết kiệm đúng mục đích.

   (Hình ảnh phát động nuôi lợn nhựa tiết kiện tại trường TH Vân Lĩnh)

          Việc phát động nuôi lợn nhựa tiết kiệm hàng năm có ý nghĩa thiết thực đối với việc giáo dục nhân cách và kĩ năng sống cho các em; nhằm giúp học sinh sống tiết kiệm hơn, không tiêu xài hoang phí; biết chia sẻ tình yêu thương, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; giúp các em học sinh nghèo có thể tiếp tục đến trường; động viên những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện, đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Phòng GD&ĐT với Hội khuyến học huyện giai đoạn 2016-2020. Hy vọng, phong trào thực hành “Tiết kiệm nuôi lợn nhựa khuyến học” sẽ  trở thành phong trào thường xuyên trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong thời gian tới và những năm tiếp theo./.


  Phạm Thị Bích Thủy – Phòng GD&ĐT Thanh Ba


  Thông tin đã đăng