Thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019

  Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ đưa tin về công tác xã hội hóa giáo dục huyện Thanh Ba

   Đường link: http://phuthotv.vn/video-v13372/ban-tin-18h30-ngay-232019.html

   
   
   

  Đài Phát thanh bà truyền hình tỉnh Phú Thọ


  Thông tin đã đăng