Chủ nhật, ngày 20 tháng 10 năm 2019

  Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ đưa tin về công tác xã hội hóa giáo dục huyện Thanh Ba

   Đường link: http://phuthotv.vn/video-v13372/ban-tin-18h30-ngay-232019.html

   
   
   

  Đài Phát thanh bà truyền hình tỉnh Phú Thọ


  Thông tin đã đăng