Thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019

    Kết quả các kỳ thi

    Kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014-2015


    Kết quả thi IOE lớp 9 cấp huyện NH 2014-2015


    Kết quả thi HSG lớp 9 cấp huyện NH 2014-2015